“ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน” ไม่เป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์

เช็กเลย 🚨⚠️

คุณ…รู้เท่าทันมิจฉาชีพออนไลน์หรือไม่

ทดสอบความรู้เรื่องกลโกงออนไลน์ ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้ ?!

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนร่วมทำ “แบบทดสอบ วัคซีนไซเบอร์ 40 ข้อ” ที่รวบรวมมาจากกลโกงของคนร้าย และสิ่งที่ประชาชนควรรู้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความรู้ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์อีกทางหนึ่ง

ท่านสามารถสแกน QR code ร่วมทำแบบทดสอบ โดยในแบบทดสอบนี้ให้กรอกข้อมูลบุคคลเฉพาะ คำนำหน้า, ชื่อ – สกุล, อาชีพ,และอายุ เท่านั้น เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติฯ สำหรับการนำไปใช้กำหนดมาตรการเสริมวัคซีนไซเบอร์ให้ประชาชนต่อไป

“ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน” ไม่เป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์

ด้วยความปรารถนาดีจาก “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

#ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน

#วัคซีนไซเบอร์

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

#Royalthaipolice

ใส่ความเห็น