อบรมให้ความรู้ กฎหมายจราจรโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน

🚨สภ.บ่อวิน🚨 อบรมให้ความรู้

-การขับขี่ปลอดภัย

-กฎหมายจราจร

ให้กับ นักเรียน โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน

ใส่ความเห็น