รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในสถานศึกษา

🚨สภ.บ่อวิน🚨 อบรมให้ความรู้

-การขับขี่ปลอดภัย

-กฎหมายจราจร

-สัญญานจราจร

-ท่าสัญญาณมือ

พร้อมทั้งรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในสถานศึกษา

ให้กับ นักเรียนโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ใส่ความเห็น