อบรมมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ รถรับ-ส่ง นักเรียน

🚨สภ.บ่อวิน🚨 อบรมให้ความรู้

-การขับขี่ปลอดภัย

-กฎหมายจราจร

-มาตรฐานด้านความปลอดภัยของ รถรับ-ส่ง นักเรียน

ให้กับ ผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง นักเรียน

โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ณ ห้องประชุมชมพู-ฟ้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

ใส่ความเห็น