โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจราจร นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

🚔สภ.บ่อวิน🚔

📣📣เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้

-กฎหมายเกี่ยวกับจราจร

-การขับขี่ปลอดภัย

-กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งรถในทางพร้อมทั้งรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในสถานศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจราจร 🚦🚸ให้กับสถานศึกษาในเขต อบต.บ่อวิน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ใส่ความเห็น