อบรมให้ความรู้ โรงงาน UACJ

🚔สภ.บ่อวิน🚔

จัดอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ

-ความปลอดภัยบนท้องถนน

-กฎหมายเกี่ยวกับจราจร

-การขับขี่ปลอดภัย

ให้กับพนักงานขับรถในพื้นที่เพื่อสร้างวินัยจราจร และป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

ใส่ความเห็น