อบรมให้ความรู้ บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

🚔สภ.บ่อวิน🚔 ร่วมกับ บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

จัดอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ

-ความปลอดภัยบนท้องถนน

-กฎหมายเกี่ยวกับจราจร

-การขับขี่ปลอดภัย

-และซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ให้กับพนักงานขับรถณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ให้เกิดความตระหนัก มีจิตสำนึก ในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

ใส่ความเห็น