อบรมให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

🚔สภ.บ่อวิน🚔

ร่วมกับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

จัดอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ

-กฎหมายเกี่ยวกับจราจร

-การขับขี่ปลอดภัย

ให้กับผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง นักเรียนให้เกิดความตระหนัก มีจิตสำนึก ในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนผู้โดยสารรถและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ ห้องประชุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ใส่ความเห็น