อบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยให้แก่ อปพร. อบต.บ่อวิน

งานจราจร สภ.บ่อวิน

-อบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยให้แก่ อปพร. อบต.บ่อวิน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัย

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ไซเบอร์วัคซีน (Cyber Vaccine)

#ขับรถดี_มีวินัย_ไร้อุบัติเหตุ

#โครงการสุภาพบุรุษจราจร_ประชาชนสัญจรปลอดภัย

#สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน

ใส่ความเห็น