อบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถ บริษัท ศศิกาญจนา ทรานสปอร์ท

งานจราจร สภ.บ่อวิน

-อบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถ บริษัท ศศิกาญจนา ทรานสปอร์ท พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ไซเบอร์วัคซีน (Cyber Vaccine)

ใส่ความเห็น