สภ.บ่อวิน ร่วมกิจกรรมโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความดี เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีเกิดความสัมพันธ์คนในชุมชน ที่วัดพันเสด็จใน

ที่วัดพันเสด็จใน ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ เลขานุการนายกอบต.บ่อวิน เป็นประธานเปิดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความดี  เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีเกิดความสัมพันธ์คนในชุมชนพร้อมด้วย พ.ต.ท.เกริกฤทธิ์ สายวรรณะ รองผกก.สภ.บ่อวิน พ.ต.ต.จารุเดช แดงชาติ สวป.สภ.บ่อวินเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อวิน ตัวแทนชุมชน  และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ร่วมกันทำความดีถวาย “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช   สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีเกิดความสัมพันธ์คนในชุมชน รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น  มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่งเสริมให้ผู้อื่นมีจิตอาสา เพื่อให้ ตระหนักและมีจิตสำนึกที่จะช่วยกันรักษาความสะอาดให้กับทางวัดพันเสด็จใน ด้วยการทำความสะอาดลานวัด ขัดส้วมให้วัด ซึ่งทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชนจิตสำนึกสาธารณะ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็น อันจะเป็นประโยชน์ ในทุกระดับของสังคม ถ้าหากได้มีการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้อย่างเข้มแข็งที่สำคัญที่สุดการสร้างและปลูกฝังจิตสำนึก ที่ดีนั้น ต้องสร้างกับเด็กและเยาวชนในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเสียสละ การให้ มากกว่า การรับ อย่างเดียวจะทำให้เด็กและเยาวชน พัฒนาจิตใจในการช่วยเหลือผู้อื่น มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เตรียมเข้าสู่การพัฒนา จิตใจตนเองสู่จิตสำนึกสาธารณะต่อไปในอนาคต

414986 414991 414993 414995

ใส่ความเห็น