สภ.บ่อวิน ขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืน ลงพื้นที่ชุมชนเชื่อมไมตรีเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

https://detective-news.com/index2022/?p=49841&fbclid=IwAR1u3ot4ZhqQ81Qlw4Vs9Z7oUGV6PKEwi1i2etqzS8KLU_KbrCQwVDf3VNU

ใส่ความเห็น