สถานที่ไหนเปิดได้ สถานที่ไหนต้องปิด

มาดูกันครับ ว่าสถานที่ไหนเปิดได้ สถานที่ไหนต้องปิด ตามคำสั่งด่วนปิดสถานที่ต่างๆในจังหวัดชลบุรี คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 1/2564 วันที่ 4 มกราคม 2564
#มาตรการป้องกัน
2607 2612 2613 2606 2609 2608 2611 2610

ใส่ความเห็น