ร่วมปล่อยแถว ออกตรวจกับเจ้าหน้าที่ อบต.บ่อวินฯ เพื่อเฝ้าระวังเหตุด้านสาธารณภัยในเขตพื้นที่ของตำบลบ่อวิน

วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น.

ร.ต.อ.องอาจ จินาอุ รอง สวปฯ ว.4 บ่อวิน 20

พร้อมสายตรวจ

ร่วมปล่อยแถว ออกตรวจกับเจ้าหน้าที่ อบต.บ่อวินฯ เพื่อเฝ้าระวังเหตุด้านสาธารณภัยในเขตพื้นที่ของตำบลบ่อวิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ใส่ความเห็น