ร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวถนนบริเวณถนนสาย 331

สภ.บ่อวิน 🚔และแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

โดยหมวดทางหลวงเขาไม้แก้ว 🚨 ร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวถนนบริเวณถนนสาย 331 แยกอมตะฯซึ่งมีสาเหตุมาจากท่อระบายน้ำอุดตันโดยได้นำรถดูดเศษดิน เศษขยะ ที่อุดตันท่อระบายน้ำออก

#เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวถนน

#ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

ใส่ความเห็น