ร่วมกันทาสีพาสติก บนพื้นทาง ถนน 331

สภ.บ่อวิน

🚔และแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
โดยหมวดทางหลวงเขาไม้แก้ว 🚨
ร่วมกัน🖌️ทาสีพาสติก บนพื้นทาง ถนน 331
จุดที่ถนนลื่น ให้มีความหนืด

ใส่ความเห็น