ฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการจอดยานพาหนะ ควรจอดในจุดที่มีแสงสว่างชัดเจน หรือมีรั้วรอบขอบชิด

โฆษกตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการจอดยานพาหนะ ควรจอดในจุดที่มีแสงสว่างชัดเจน หรือมีรั้วรอบขอบชิด เพื่อเป็นการป้องกันเหตุในเบื้องต้น นอกจากนี้หากเกิดเหตุ หรือพบการกระทำความผิดใด สามารถแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ใส่ความเห็น