ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน ศรีราชา จัดโครงการอาหารเช้าและกลางวันให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน ศรีราชา จัดโครงการอาหารเช้าและกลางวันให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

2035172456 2090235946 126980858

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 61 ที่ สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน อำเภอศรีราชา มีการจัดโครงการอาหารเช้าและกลางวันสำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัวของสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน โดยมีพ.ต.อ.ชัยธนันท์ จิรปิยเศรษฐ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน จ้างแม่บ้านข้าราชตำรวจปรุงอาหาร เพื่อเลี้ยงลูกน้องทั้งโรงพักและครอบครัวทั้งหมดกว่า 150 คน ในทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ พ.ต.อ.ชัยธนันนท์ จิรปิยเศรษฐ์ เปิดเผยว่า สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน มีกำลังตำรวจทั้งหมด 81 นาย แบ่งเป็นชั้นสัญญาบัตร จำนวน 29 นาย ชั้นประทวน 52 นาย สถานการณ์ทุกวันนี้ค่าครองชีพสูงมาก เงินเดือนข้าราชการตำรวจ บางครั้งแทบจะไม่พอใช้ ตนมารับตำแหน่งเป็นผู้กำกับอยู่โรงพักนี้ จึงมีแนวคิดว่าน่าจะทำโครงการอาหารเช้าและกลางวันสำหรับข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นการลดค่าใช่จ่ายและแบ่งเบาภาระครอบครัวไปได้ 2 มื้อ โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการข้าราชการตำรวจบ้าง บริษัทต่างๆบ้าง และข้าราชการตำรวจในสังกัดยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พบปะพูดคุย ปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ เสริมสร้างความรักและสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงลดค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวัน เป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ใส่ความเห็น