ประชุม กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการจราจรจุดก่อสร้างถนนอิสเทิร์นซีบอร์ด(บริเวณแยกหนองก้างปลา)

🚔สภ.บ่อวิน🚔

ร่วมกับ ช่างผู้รับเหมาก่อสร้าง

⭐️ประชุม กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการจราจรจุดก่อสร้างถนนอิสเทิร์นซีบอร์ด(บริเวณแยกหนองก้างปลา)

-โดยกำชับการจัดวางแบริเออร์ให้มีความมั่นคง เรียบร้อยเพื่อความสะดวกในการสัญจรและป้องกันรถตัดการจราจร

-ให้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทาง ป้ายเตือนเเละไฟส่องสว่างให้ชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

-เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามกรอบระยะเวลาเปิดการจราจรให้เป็นปกติโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ใช้รถใช้ถนนและลดปัญหาการจราจรติดขัด

ใส่ความเห็น