บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) เครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระหว่างโรงเรียนบ้านเขาหิน ( นิกรราษฎร์บำรุง )

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น

พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.บ่อวิน ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) เครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระหว่างโรงเรียนบ้านเขาหิน ( นิกรราษฎร์บำรุง ) กับภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนบ้านเขาหิน ( นิกรราษฎร์บำรุง ) หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ใส่ความเห็น