บรรยายให้ความรู้ในเรื่องหลักปฏิบัติ และ การป้องกันเหตุชิงทรัพย์ ภายในธนาคาร แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขาบ่อวิน

วันนี้ 21 ก.ย.65 เวลา 16.30 น.

ร.ต.อ.วีรชน แช่มชื่น บ่อวิน20
ร.ต.อ.สมศักดิ์ โพธิราช หัวหน้าชุดปักกลด

บรรยายให้ความรู้ในเรื่องหลักปฏิบัติ และ การป้องกันเหตุชิงทรัพย์ ภายในธนาคาร แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขาบ่อวิน

ใส่ความเห็น