น้ำมันหมดก็ช่วยได้ครับ

วันนี้ 21 มิถุนายน 2566

🏍️🏍️สายตรวจรถจักรยานยนต์ (ป.122 )

👮‍♂️ด.ต.ไสว คำหารพล

👮‍♂️ส.ต.อ.พงษ์ดนัย จำปาแดง

✅ว.4 เหตุขอความช่วยเหลือ รถ จยย น้ำมันหมดเนื่องจากรีบไปทำงานเลยลืมดูน้ำมัน สายตรวจเขตได้จัดซื้อน้ำมันมาให้สามารถเดินทางไปทำงานต่อได้เป็นปกติ ประชาชนขอบคุณเจ้าหน้าที่ สายตรวจตรวจเขตบริการดุจญาติมิตร

ใส่ความเห็น