ด้วยความห่วงใย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ข้ามถนนตรงทางม้าลาย

เนื่องด้วยในปัจจุบัน มีอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนคนเดินเท้า ข้ามถนนอยู่บ่อยครั้ง สาเหตุมาจาก 1. ไม่ข้ามถนนตรงทางข้าม (ทางม้าลาย) 2. ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร และ 3.จอดรถในเขตทางข้าม(ทางม้าลาย) ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้แต่ละ สภ. เข้มงวด กวดขันบังคับใช้กฎหมายกับผู้ท่ีฝ่าฝืนตาม ข้อ 1-3 ดังกล่าว สภ.บ่อวิน โดยงานจราจรฯ มีหน้าที่หลักโดยตรงในการดำเนินการดังกล่าว จึงเรียนขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์มา ดังนี้ 1. ให้คนเดินเท้าข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลาย หรือสะพานลอย 2. ให้ผู้ขับขี่รถปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร ห้ามจอดรถในทางม้าลาย โดยให้หยุดรถห่างจากทางม้าลาย 3 เมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถ
ใช้ถนนต่อไป

8C675A66-36A0-4207-9C11-8D2B9E93A7DB 41C9DF9C-28AB-4093-93A9-D69F34FEFE2D D234C9EF-BDF3-4394-922F-F81F9A5A856A 492FF7F3-E4D4-46E4-9504-E48527E52D54

ใส่ความเห็น