ช่วยเหลือรถยนต์ ของประชาชนยางรั่ว

🚔สภ.บ่อวิน🚔

🚨ภ.จว.ชลบุรี🚨

👮🏻‍♀️งานจราจร สภ.บ่อวิน ขณะออกตรวจสภาพการจราจรในพื้นที่ พบ รถยนต์ ของประชาชนยางรั่ว 🚙 บริเวณแยกอมตะ ถนน 331 🪛จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือเปลี่ยนยางรถให้ จนสามารถใช้งานต่อไปได้

ใส่ความเห็น