ช่วยเหลือรถยนต์ประชาชนเสียจนสามารถใช้งานได้

🚔สภ.บ่อวิน🚔

-ขณะปฏิบัติหน้าที่ พบประชาชน รถเสียบริเวณถนนสายพันเสด็จใน-หนองก้างปลา

-จึงได้ทำการช่วยเหลือ เข็นเจ้าขางทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และประสานช่างมาดำเนินการซ่อม🚔จนรถ สามารถใช้การต่อไปได้🚨

ใส่ความเห็น