ช่วยเหลือประชาชนเสีย

🚨งานจราจร สภ.บ่อวิน🚨

ให้ความช่วยเหลือประชาชนเสีย

บริเวณพันเสด็จนอก

ดำเนินการพ่วงแบตเตอรี่

จนสามารถใช้งานต่อได้

#โครงการสุภาพบุรุษจราจร

#ขับรถดี_มีวินัย_ไร้อุบัติเหตุ

ใส่ความเห็น