ชุดปฎิบัติการชุมชนยั่งยืน ลงพื้นที่หมู่บ้านภูวรินทร์ ม.5 ต.บ่อวิน

ชุดปฎิบัติการชุมชนยั่งยืน

🌈 ลงพื้นที่หมู่บ้านภูวรินทร์ ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนตามแนวทางดังนี้

⏩️พบปะผู้นำชุมชน ค้นหาแกนนำจุดประกายความคิด แนะนำเเนวทางการดำเนิน ขั้นตอน เเละ วิธีการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบำบัดยาเสพติดของประชาชนในชุมชน สืบสภาพชุมชน และ แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการตามขั้นตอนโครงการชุมชนยังยื่น

⏩️ ประชาสัมพันธ์การป้องกันอาชญากรรม และเตือนภัยเกี่ยวกับการฉ้อโกงทางสื่อสังคมออนไลน์(แจกเอกสารแผ่นพับ คู่มือประชาชน และป้ายประชาสัมพันธ์ 18 กลโกง)

⏩️ พบปะตรวจเยี่ยมพูดคุยรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ ภายใต้การบูรณาการโครงการ ฯ

❇️ ณ ลานหน้าหมู่บ้านภูวรินทร์ หมู่5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี

ใส่ความเห็น