จับยาบ้าและยาไอซ์

สภ.บ่อวิน วันนี้ 13 มิ.ย. 65 ร่วมกันจับกุม

1).นางสาวสุข รัตนะพิมพ์ 39 ปี

ข้อหา
– เสพฯ,ครอบครอง(ยาบ้า,ไอซ์)ฯ

พร้อมของกลาง
– ยาบ้าจำนวน 10 เม็ด
– ไอซ์ 1.4 กรัม

ใส่ความเห็น