งานจราจร เก็บกวาดหินที่รถบรรทุกทำหล่นบนถนน 331

วันนี้ งานจราจร สภ.บ่อวิน พร้อมกำลังอาสาจราจร

เก็บกวาดหินที่รถบรรทุกปูนผสมสำเร็จ

ทำตกหล่นบน ถนน 331 แยกอมตะซิตี้

#เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

ใส่ความเห็น