งานจราจร สภ.บ่อวิน ติดตั้งป้ายสัวสดีปีใหม่ และป้ายเตือนอุบัติเหตุ

🚔สภ.บ่อวิน🚔

📍ติดตั้งป้ายสวัสดีปีใหม่ 2566

📍ป้ายรณรงค์และป้ายเตือน

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

ในพื้นที่

#ชีวิตวิถีใหม่_ขับขี่ปลอดภัย_ไร้อุบัติเหตุ

#เมาไม่ขับ_สวมหมวกนิรภัย

#ขับช้าลงนิด_ชีวิตจะปลอดภัย

ใส่ความเห็น