งานจราจร บรรยายกฎหมายจราจรและประชาสัมพันธ์ cyber vaccine

วันนี้ จราจร สภ.บ่อวิน 🚨

บรรยาย อบรมกฎจราจร และความปลอดภัย

ในการขับขี่ยานพาหนะ 🚗

➡️การเอาตัวรอดจากการถูกลืมไว้ในรถตู้ 🚐

➡️ประชาสัมพันธ์ cyber vaccine

ให้แก่คณะครูและคนขับรถรับส่งนักเรียน

🏫โรงเรียนปัญญานฤมิต

ใส่ความเห็น