ข้าราชการตำรวจ สภ.บ่อวิน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ฯ และปลูกป่าถวายพระราชกุศลฯ ณ สิริบูรพาธรรมสถาน ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ข้าราชการตำรวจ สภ.บ่อวิน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ฯ และปลูกป่าถวายพระราชกุศลฯ ณ สิริบูรพาธรรมสถาน ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

c6836c8cbd4c1c27e6182f32dcd7c32b7_4620693218517561485_190327_0001 c6836c8cbd4c1c27e6182f32dcd7c32b7_4620693218517561485_190327_0002 c6836c8cbd4c1c27e6182f32dcd7c32b7_4620693218517561485_190327_0006 c6836c8cbd4c1c27e6182f32dcd7c32b7_4620693218517561485_190327_0008 c6836c8cbd4c1c27e6182f32dcd7c32b7_4620693218517561485_190327_0009 c6836c8cbd4c1c27e6182f32dcd7c32b7_4620693218517561485_190327_0010 c6836c8cbd4c1c27e6182f32dcd7c32b7_4620693218517561485_190327_0011 c6836c8cbd4c1c27e6182f32dcd7c32b7_4620693218517561485_190327_0012 c6836c8cbd4c1c27e6182f32dcd7c32b7_4620693218517561485_190327_0014 c6836c8cbd4c1c27e6182f32dcd7c32b7_4620693218517561485_190327_0017 c6836c8cbd4c1c27e6182f32dcd7c32b7_4620693218517561485_190327_0020 c6836c8cbd4c1c27e6182f32dcd7c32b7_4620693218517561485_190327_0021

ใส่ความเห็น