#ขอความร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19

#ขอความร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19

เมื่อคืนที่ผ่านมา สภ.บ่อวิน ทำการจับกุม 2 เคส

#กระทำผิดฐาน 1.“ ร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกัน ในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค ณ.จุดที่ ใดๆ ทั่วราชอาณาจักร ( มั่วสุมดื่มสุรา ) อันเป็นการฝ่าฝืนในพระราชกำหนด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 “2.กระทำการหรือดำเนินการใดๆซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือ ระบาดออกไป ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ ม.34 ( 6 ) 3.ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 45 ข้อ 2

ใส่ความเห็น