กำหนดแนวทางบริหารจัดการจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

🚔สภ.บ่อวิน🚔

ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

🚗กำหนดแนวทางบริหารจัดการจราจร..

เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

บริเวณถนน ชบ.1032 (สุขาภิบาลแปด)

🚧กรณีขุดเจาะวางท่อประปา

ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่เดือน ม.ค.67-เม.ย.67

#ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางดังกล่าว

#ขอให้ใช้ความระมัดระวัง..

ใส่ความเห็น