อบรมกฎหมายเกี่ยวกับจราจรให้กับพนักงานขับรถในพื้นที่

สภ.บ่อวิน อบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย.. ความปลอดภัยบนท้องถนนและกฎหมายเกี่ยวกับจราจรให้กับพนักงานข

อบรมให้ความรู้ บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

สภ.บ่อวิน ร่วมกับ บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด จัดอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ -ความปลอดภัยบนท้องถนน -กฎหมา

อบรมให้ความรู้จราจรนักเรียนโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน

สภ.บ่อวิน ร่วมกับ โรงเรียนบ้านพันเสด็จในจัดอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ -ความปลอดภัยบนท้องถนน -กฎหมายเกี่