อบรมกฎหมายเกี่ยวกับจราจรให้กับพนักงานขับรถในพื้นที่

สภ.บ่อวิน อบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย.. ความปลอดภัยบนท้องถนนและกฎหมายเกี่ยวกับจราจรให้กับพนักงานข

อบรมให้ความรู้ บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

สภ.บ่อวิน ร่วมกับ บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด จัดอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ -ความปลอดภัยบนท้องถนน -กฎหมา

อบรมให้ความรู้จราจรนักเรียนโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน

สภ.บ่อวิน ร่วมกับ โรงเรียนบ้านพันเสด็จในจัดอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ -ความปลอดภัยบนท้องถนน -กฎหมายเกี่

ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านพันเสด็จนอก เพื่อสอบถามปัญหาและหาทางแก้ไข

วันนี้ 11 ม.ค. 2567 เวลา 17.00 น. ชุดปฎิบัติการชุมชนยั่งยืน สภ.บ่อวิน ออกพบปะ เยี่ยมเยียน ประชาชน ชุ

ร่วมกิจกรรมวันเด็ก องค์การส่วนบริหารตำบลเขาคันทรง

วันนี้ 11 ม.ค.2567 เวลา 08.30 น. ชุดปฎิบัติการชุมชนยั่งยืนร่วมกิจกรรมแจกสิ่งของและได้นำยุทโธปกรณ์ในก

อบรมเกี่ยวกับโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขกิจกรรมอบรมยาเสพติด โรงเรียนบ้านเขาคันทรง

วันนี้( 25 ธ.ค. 2566) เวลา 09.00 น. ด้วยโรงเรียนบ้านเขาคันทรง ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จะดำเนินการ

สภ.บ่อวิน ซ้อมแผน หนี ซ่อน สู้ โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง)

จากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และ จ.หนองบัวลำภู วันที่ 6 ต