ป้องกันเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ ช่วงเทศกาลตรุษจีน

8 ก.พ.67 เวลา 16.00 น. ป้องกันเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ ประชาสัมพันธ์การจอดรถจักรยานยนต์ให้ล็อคคอทุกครั้ง

ปิดล้อมตรวจค้น ตามยุทธการเด็ดปีกนักค้ารายย่อย

รายงานผลการปิดล้อมตรวจค้น ตามยุทธการเด็ดปีกนักค้ารายย่อย วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ปิดล้อมตรวจค้น ห้อ