Tag: อบต.บ่อวิน

ร่วมประชุมประจำเดือน อบต.บ่อวิน

    เมื่อเวลา 14.00 น วันที่ 9 ก.พ. 58 ที่ ห้องประชุม สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นาย พรศักดิ์ เหลียงตระกูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ได้เป็นประธานในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน และ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมได้แนะนำข้าราชการที่มารับตำแหน่งใหม่ในพื้นที่ ตำบลบ่อวิน ให้สมาชิกได้รับทราบ …อ่านต่อ