งานจราจร สภ.บ่อวิน ขณะออกตรวจการจราจรในพื้นที่ พบรถยนต์ประชาชน เสีย บนถนน 331 เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุจึงได้ทำการวางกรวย เปิดสัญญานไฟฯ และประสานช่างฯ ดำเนินการแก้ไข จนสามารถใช้การต่อไปได้