งานจราจร สภ.บ่อวิน ประสานผู้รับเหมาในการจัดการจราจร ช่วงชั่วโมงเร่งด่วน บริเวณจุดก่อสร้าง โครงการวางท่อน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่แยกทะเลทองจนถึงโป่งสะเก็ด ถนน 331 พร้อมกำชับให้ทำความสะอาดดินที่ตกหล่นบนพื้นผิวการจราจรให้เรียบร้อย #เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและแก้ไขปัญการจราจรติดขัด