Archive for มกราคม, 2021

สรุปปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ ยอดสะสม จังหวัดชลบุรี 587 ราย (11 มกราคม 2564)

สรุปปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ ยอดสะสม จังหวัดชลบุรี 587 ราย (11 มกราคม 2564) Cr.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี

สรุปรายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชลบุรี ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น.

สรุปรายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชลบุรี ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. Cr.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี

ขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่ไหนได้บ้าง?

Update!!! การขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่ไหนได้บ้าง จังหวัดชลบุรี เพิ่มจุดในการขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนี้ ประชาชนทั่วไป สามารถขอได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ เมืองพัทยา สำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ พนักงานบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน ให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ บริษัท ห้าง ร้าน หรือโรงงานเป …อ่านต่อ

สถานที่ไหนเปิดได้ สถานที่ไหนต้องปิด

มาดูกันครับ ว่าสถานที่ไหนเปิดได้ สถานที่ไหนต้องปิด ตามคำสั่งด่วนปิดสถานที่ต่างๆในจังหวัดชลบุรี คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 1/2564 วันที่ 4 มกราคม 2564 #โควิด19 #มาตรการป้องกัน