ด้วยความห่วงใย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ข้ามถนนตรงทางม้าลาย

เนื่องด้วยในปัจจุบัน มีอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนคนเดินเท้า ข้ามถนนอยู่บ่อยครั้ง สาเหตุมาจาก 1. ไม่ข้ามถนน