อบรมกฎหมายเกี่ยวกับจราจรให้กับพนักงานขับรถในพื้นที่

🚔สภ.บ่อวิน🚔

🗣️อบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย..🚗

ความปลอดภัยบนท้องถนนและกฎหมายเกี่ยวกับจราจรให้กับพนักงานขับรถในพื้นที่👨‍✈️👩‍✈️เพื่อสร้างวินัยจราจร และป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

ใส่ความเห็น