02 อำนาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี