แนะนำสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน

Copy of DSCN1738

สภ.บ่อวิน ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นที่หมู่บ้านสุรศักดิ์  หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาคันทรง   อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑  (เดิมชื่อ  สภ.ต.สุรศักดิ์  เปลี่ยนเป็น สภ.บ่อวิน  เมื่อวันที่  ๒๖  ต.ค.๒๕๕๐) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๓๐  ได้รับการยกฐานะจากกรมตำรวจเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลสุรศักดิ์ มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญา  โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ  ๒  ตำบล (ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้ ๓๑ ส.ค.๒๕๕๔)  ประกอบด้วย ตำบลเขาคันทรง  มี  ๑๐  หมู่บ้าน    ตำบลบ่อวิน  มี  ๘  หมู่บ้าน  มีพื้นที่ทั้งหมด  ๑๖๘.๐๙๒  ตารางกิโลเมตร    ปัจจุบันมีอาคารที่ทำการ ๑ หลัง  บ้านพักชั้นสัญญาบัตร  ๔  หลัง  แฟลต  ๕  ชั้น  ๓๐  ห้อง จำนวน  ๑  หลัง  ห้องแถว  ๒  ชั้น  ๑๐  ห้อง จำนวน  ๑  หลัง

สภาพทางภูมิศาสตร์

  • พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีภูเขาเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม
  • พื้นที่บางส่วนเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม
  • จำนวนประชากร  รวม     ๓๒,๔๓๖       คน

ตำบลเขาคันทรง  ๙,๓๐๙           คน

ตำบลบ่อวิน  ๒๓,๑๒๗     คน

  • ประชากรแฝงประมาณ      ๓๐๐,๐๐๐   คน
  • การประกอบอาชีพ

–        เกษตรกรรม

–        รับจ้าง

–        ค้าขาย

ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ

  • พื้นที่รับผิดชอบ ๑๖๘.๐๙๒ ตร.กม.

๒ ตำบล (๑๘ หมู่บ้าน)

๒ อบต.

๑ เทศบาลนคร (บางส่วน)

  •  ทิศเหนือ    ติดต่อ สภ.คลองกิ่ว
  •  ทิศใต้                   ติดต่อ สภ.ห้วยใหญ่
  •  ทิศตะวันออก       ติดต่อ สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง
  •  ทิศตะวันตก         ติดต่อ สภ.หนองขาม

DSCN0349